Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 14, 9

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
9
לָ֤מָּה תִֽהְיֶה֙ כְּאִ֣ישׁ נִדְהָ֔ם כְּגִבֹּ֖ור לֹא־יוּכַ֣ל לְהֹושִׁ֑יעַ וְאַתָּ֧ה בְקִרְבֵּ֣נוּ יְהוָ֗ה וְשִׁמְךָ֛ עָלֵ֥ינוּ נִקְרָ֖א אַל־תַּנִּחֵֽנוּ׃ ס

lá֤má̇h ţiֽhĕyeh֙ kĕ̇ʼi֣yş̌ nidĕhá֔m kĕ̇gibò֖̇wr lòʼ־yẇka֣l lĕhòwşǐ֑yʻa wĕʼaţá֧̇h bĕqirĕbé֣̇nẇ yĕhwá֗h wĕşǐmĕká֛ ʻálé֥ynẇ niqĕrá֖ʼ ʼal־ţȧni̇ẖéֽnẇ׃ s