Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 37, 19

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
19
וְאַיֹּו נְבִ֣יאֵיכֶ֔ם אֲשֶׁר־נִבְּא֥וּ לָכֶ֖ם לֵאמֹ֑ר לֹֽא־יָבֹ֤א מֶֽלֶךְ־בָּבֶל֙ עֲלֵיכֶ֔ם וְעַ֖ל הָאָ֥רֶץ הַזֹּֽאת׃

wĕʼayò̇w nĕbi֣yʼéyke֔m ʼàşěr־nibĕ̇ʼ֥ẇ láke֖m léʼmò֑r lòֽʼ־yábò֤ʼ meֽlekĕ־bá̇bel֙ ʻàléyke֔m wĕʻa֖l háʼá֥reẕ hazòֽ̇ʼţ׃