Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 42, 6

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
6
אִם־טֹ֣וב וְאִם־רָ֔ע בְּקֹ֣ול׀ יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֗ינוּ אֲשֶׁ֨ר אֲנוּ שֹׁלְחִ֥ים אֹתְךָ֛ אֵלָ֖יו נִשְׁמָ֑ע לְמַ֨עַן֙ אֲשֶׁ֣ר יִֽיטַב־לָ֔נוּ כִּ֣י נִשְׁמַ֔ע בְּקֹ֖ול יְהוָ֥ה אֱלֹהֵֽינוּ׃ ס

ʼim־tò֣wb wĕʼim־rá֔ʻ bĕ̇qò֣wl׀ yĕhwá֣h ʼèlòhé֗ynẇ ʼàşě֨r ʼànẇ şò̌lĕẖi֥ym ʼòţĕká֛ ʼélá֖yw nişĕ̌má֑ʻ lĕma֨ʻan֙ ʼàşě֣r yiֽytab־lá֔nẇ ki֣̇y nişĕ̌ma֔ʻ bĕ̇qò֖wl yĕhwá֥h ʼèlòhéֽynẇ׃ s