Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Lévitique 16, 13

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
13
וְנָתַ֧ן אֶֽת־הַקְּטֹ֛רֶת עַל־הָאֵ֖שׁ לִפְנֵ֣י יְהוָ֑ה וְכִסָּ֣ה׀ עֲנַ֣ן הַקְּטֹ֗רֶת אֶת־הַכַּפֹּ֛רֶת אֲשֶׁ֥ר עַל־הָעֵד֖וּת וְלֹ֥א יָמֽוּת׃

wĕnáţa֧n ʼeֽţ־haqĕ̇tò֛reţ ʻal־háʼé֖ş̌ lipĕné֣y yĕhwá֑h wĕkisá֣̇h׀ ʻàna֣n haqĕ̇tò֗reţ ʼeţ־hakȧpò֛̇reţ ʼàşě֥r ʻal־háʻéd֖ẇţ wĕlò֥ʼ yámֽẇţ׃