Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Lévitique 16, 27

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
27
וְאֵת֩ פַּ֨ר הַֽחַטָּ֜את וְאֵ֣ת׀ שְׂעִ֣יר הַֽחַטָּ֗את אֲשֶׁ֨ר הוּבָ֤א אֶת־דָּמָם֙ לְכַפֵּ֣ר בַּקֹּ֔דֶשׁ יֹוצִ֖יא אֶל־מִח֣וּץ לַֽמַּחֲנֶ֑ה וְשָׂרְפ֣וּ בָאֵ֔שׁ אֶת־עֹרֹתָ֥ם וְאֶת־בְּשָׂרָ֖ם וְאֶת־פִּרְשָֽׁם׃

wĕʼéţ֩ pȧ֨r haֽẖatá̇֜ʼţ wĕʼé֣ţ׀ şĕ̂ʻi֣yr haֽẖatá̇֗ʼţ ʼàşě֨r hẇbá֤ʼ ʼeţ־dá̇mám֙ lĕkapé֣̇r bȧqò̇֔deş̌ yòwẕi֖yʼ ʼel־miẖ֣ẇẕ laֽmȧẖàne֑h wĕşá̂rĕp֣ẇ báʼé֔ş̌ ʼeţ־ʻòròţá֥m wĕʼeţ־bĕ̇şá̂rá֖m wĕʼeţ־pi̇rĕşáֽ̌m׃