Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 147, 1

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
1
הַ֥לְלוּ יָ֨הּ׀ כִּי־טֹ֖וב זַמְּרָ֣ה אֱלֹהֵ֑ינוּ כִּֽי־נָ֝עִים נָאוָ֥ה תְהִלָּֽה׃

ha֥lĕlẇ yá֨ḣ׀ ki̇y־tò֖wb zamĕ̇rá֣h ʼèlòhé֑ynẇ kiֽ̇y־ná֝ʻiym náʼwá֥h ţĕhiláֽ̇h׃