Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 23, 5

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
5
תַּעֲרֹ֬ךְ לְפָנַ֨י׀ שֻׁלְחָ֗ן נֶ֥גֶד צֹרְרָ֑י דִּשַּׁ֖נְתָּ בַשֶּׁ֥מֶן רֹ֝אשִׁ֗י כֹּוסִ֥י רְוָיָֽה׃

ţȧʻàrò֬kĕ lĕpána֨y׀ şǔlĕẖá֗n ne֥ged ẕòrĕrá֑y di̇şȧ֖̌nĕţá̇ başė֥̌men rò֝ʼşǐ֗y kò̇wsi֥y rĕwáyáֽh׃