Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Kings 9:22

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
22
וּמִבְּנֵי֙ יִשְׂרָאֵ֔ל לֹֽא־נָתַ֥ן שְׁלֹמֹ֖ה עָ֑בֶד כִּי־הֵ֞ם אַנְשֵׁ֣י הַמִּלְחָמָ֗ה וַעֲבָדָיו֙ וְשָׂרָ֣יו וְשָׁלִשָׁ֔יו וְשָׂרֵ֥י רִכְבֹּ֖ו וּפָרָשָֽׁיו׃ ס

ẇmibĕ̇néy֙ yişĕ̂ráʼé֔l lòֽʼ־náţa֥n şĕ̌lòmò֖h ʻá֑bed ki̇y־hé֞m ʼanĕşé֣̌y hami̇lĕẖámá֗h waʻàbádáyw֙ wĕşá̂rá֣yw wĕşá̌lişá̌֔yw wĕşá̂ré֥y rikĕbò֖̇w ẇpáráşáֽ̌yw׃ s