Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chronicles 22:2

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
2
בֶּן־אַרְבָּעִ֨ים וּשְׁתַּ֤יִם שָׁנָה֙ אֲחַזְיָ֣הוּ בְמָלְכֹ֔ו וְשָׁנָ֣ה אַחַ֔ת מָלַ֖ךְ בִּֽירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו עֲתַלְיָ֖הוּ בַּת־עָמְרִֽי׃

bėn־ʼarĕbá̇ʻi֨ym ẇşĕ̌ţȧ֤yim şá̌náh֙ ʼàẖazĕyá֣hẇ bĕmálĕkò֔w wĕşá̌ná֣h ʼaẖa֔ţ mála֖kĕ biֽ̇yrẇşá̌liá֑m wĕşé֣̌m ʼimò̇֔w ʻàţalĕyá֖hẇ bȧţ־ʻámĕriֽy׃