Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chronicles 22:8

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
8
וַיְהִ֕י כְּהִשָּׁפֵ֥ט יֵה֖וּא עִם־בֵּ֣ית אַחְאָ֑ב וַיִּמְצָא֩ אֶת־שָׂרֵ֨י יְהוּדָ֜ה וּבְנֵ֨י אֲחֵ֧י אֲחַזְיָ֛הוּ מְשָׁרְתִ֥ים לַאֲחַזְיָ֖הוּ וַיַּהַרְגֵֽם׃

wayĕhi֕y kĕ̇hişá̇̌pé֥t yéh֖ẇʼ ʻim־bé֣̇yţ ʼaẖĕʼá֑b wayi̇mĕẕáʼ֩ ʼeţ־şá̂ré֨y yĕhẇdá֜h ẇbĕné֨y ʼàẖé֧y ʼàẖazĕyá֛hẇ mĕşá̌rĕţi֥ym laʼàẖazĕyá֖hẇ wayȧharĕgéֽm׃