Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Kings 5:21

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
21
וַיִּרְדֹּ֥ף גֵּיחֲזִ֖י אַחֲרֵ֣י נַֽעֲמָ֑ן וַיִּרְאֶ֤ה נַֽעֲמָן֙ רָ֣ץ אַחֲרָ֔יו וַיִּפֹּ֞ל מֵעַ֧ל הַמֶּרְכָּבָ֛ה לִקְרָאתֹ֖ו וַיֹּ֥אמֶר הֲשָׁלֹֽום׃

wayi̇rĕdò֥̇p gé̇yẖàzi֖y ʼaẖàré֣y naֽʻàmá֑n wayi̇rĕʼe֤h naֽʻàmán֙ rá֣ẕ ʼaẖàrá֔yw wayi̇pò̇֞l méʻa֧l hamėrĕká̇bá֛h liqĕráʼţò֖w wayò֥̇ʼmer hàşá̌lòֽwm׃