Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Kings 5:27

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
27
וְצָרַ֤עַת נַֽעֲמָן֙ תִּֽדְבַּק־בְּךָ֔ וּֽבְזַרְעֲךָ לְעֹולָ֑ם וַיֵּצֵ֥א מִלְּפָנָ֖יו מְצֹרָ֥ע כַּשָּֽׁלֶג׃ ס

wĕẕára֤ʻaţ naֽʻàmán֙ ţiֽ̇dĕbȧq־bĕ̇ká֔ ẇֽbĕzarĕʻàká lĕʻòwlá֑m wayé̇ẕé֥ʼ milĕ̇páná֖yw mĕẕòrá֥ʻ kȧşáֽ̇̌leg׃ s