Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Amos 9:2

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
2
אִם־יַחְתְּר֣וּ בִשְׁאֹ֔ול מִשָּׁ֖ם יָדִ֣י תִקָּחֵ֑ם וְאִֽם־יַעֲלוּ֙ הַשָּׁמַ֔יִם מִשָּׁ֖ם אֹורִידֵֽם׃

ʼim־yaẖĕţĕ̇r֣ẇ bişĕ̌ʼò֔wl mişá֖̇̌m yádi֣y ţiqá̇ẖé֑m wĕʼiֽm־yaʻàlẇ֙ haşá̇̌ma֔yim mişá֖̇̌m ʼòwriydéֽm׃