Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Amos 9:5

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
5
וַאדֹנָ֨י יְהוִ֜ה הַצְּבָאֹ֗ות הַנֹּוגֵ֤עַ בָּאָ֨רֶץ֙ וַתָּמֹ֔וג וְאָבְל֖וּ כָּל־יֹ֣ושְׁבֵי בָ֑הּ וְעָלְתָ֤ה כַיְאֹר֙ כֻּלָּ֔הּ וְשָׁקְעָ֖ה כִּיאֹ֥ר מִצְרָֽיִם׃

waʼdòná֨y yĕhwi֜h haẕĕ̇báʼò֗wţ hanò̇wgé֤ʻa bá̇ʼá֨reẕ֙ waţá̇mò֔wg wĕʼábĕl֖ẇ ká̇l־yò֣wşĕ̌béy bá֑ḣ wĕʻálĕţá֤h kayĕʼòr֙ ku̇lá̇֔ḣ wĕşá̌qĕʻá֖h ki̇yʼò֥r miẕĕráֽyim׃