Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 29:15

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
15
הֹ֛וי הַמַּעֲמִיקִ֥ים מֵֽיהוָ֖ה לַסְתִּ֣ר עֵצָ֑ה וְהָיָ֤ה בְמַחְשָׁךְ֙ מַֽעֲשֵׂיהֶ֔ם וַיֹּ֣אמְר֔וּ מִ֥י רֹאֵ֖נוּ וּמִ֥י יֹודְעֵֽנוּ׃

hò֛wy hamȧʻàmiyqi֥ym méֽyhwá֖h lasĕţi֣̇r ʻéẕá֑h wĕháyá֤h bĕmaẖĕşá̌kĕ֙ maֽʻàşé̂yhe֔m wayò֣̇ʼmĕr֔ẇ mi֥y ròʼé֖nẇ ẇmi֥y yòwdĕʻéֽnẇ׃