Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 47:11

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
11
וּבָ֧א עָלַ֣יִךְ רָעָ֗ה לֹ֤א תֵדְעִי֙ שַׁחְרָ֔הּ וְתִפֹּ֤ל עָלַ֨יִךְ֙ הֹוָ֔ה לֹ֥א תוּכְלִ֖י כַּפְּרָ֑הּ וְתָבֹ֨א עָלַ֧יִךְ פִּתְאֹ֛ם שֹׁואָ֖ה לֹ֥א תֵדָֽעִי׃

ẇbá֧ʼ ʻála֣yikĕ ráʻá֗h lò֤ʼ ţédĕʻiy֙ şǎẖĕrá֔ḣ wĕţipò֤̇l ʻála֨yikĕ֙ hòwá֔h lò֥ʼ ţẇkĕli֖y kȧpĕ̇rá֑ḣ wĕţábò֨ʼ ʻála֧yikĕ pi̇ţĕʼò֛m şò̌wʼá֖h lò֥ʼ ţédáֽʻiy׃