Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 47:9

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
9
וְתָבֹאנָה֩ לָּ֨ךְ שְׁתֵּי־אֵ֥לֶּה רֶ֛גַע בְּיֹ֥ום אֶחָ֖ד שְׁכֹ֣ול וְאַלְמֹ֑ן כְּתֻמָּם֙ בָּ֣אוּ עָלַ֔יִךְ בְּרֹ֣ב כְּשָׁפַ֔יִךְ בְּעָצְמַ֥ת חֲבָרַ֖יִךְ מְאֹֽד׃

wĕţábòʼnáh֩ lá̇֨kĕ şĕ̌ţé̇y־ʼé֥lėh re֛gaʻ bĕ̇yò֥wm ʼeẖá֖d şĕ̌kò֣wl wĕʼalĕmò֑n kĕ̇ţumá̇m֙ bá֣̇ʼẇ ʻála֔yikĕ bĕ̇rò֣b kĕ̇şá̌pa֔yikĕ bĕ̇ʻáẕĕma֥ţ ẖàbára֖yikĕ mĕʼòֽd׃