Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 56:1

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
1
כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה שִׁמְר֥וּ מִשְׁפָּ֖ט וַעֲשׂ֣וּ צְדָקָ֑ה כִּֽי־קְרֹובָ֤ה יְשֽׁוּעָתִי֙ לָבֹ֔וא וְצִדְקָתִ֖י לְהִגָּלֹֽות׃

kò֚̇h ʼáma֣r yĕhwá֔h şǐmĕr֥ẇ mişĕ̌pá֖̇t waʻàş֣̂ẇ ẕĕdáqá֑h kiֽ̇y־qĕròwbá֤h yĕşֽ̌ẇʻáţiy֙ lábò֔wʼ wĕẕidĕqáţi֖y lĕhigá̇lòֽwţ׃