Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Joshua 17:14

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
14
וַֽיְדַבְּרוּ֙ בְּנֵ֣י יֹוסֵ֔ף אֶת־יְהֹושֻׁ֖עַ לֵאמֹ֑ר מַדּוּעַ֩ נָתַ֨תָּה לִּ֜י נַחֲלָ֗ה גֹּורָ֤ל אֶחָד֙ וְחֶ֣בֶל אֶחָ֔ד וַֽאֲנִ֣י עַם־רָ֔ב עַ֥ד אֲשֶׁר־עַד־כֹּ֖ה בֵּֽרְכַ֥נִי יְהוָֽה׃

waֽyĕdabĕ̇rẇ֙ bĕ̇né֣y yòwsé֔p ʼeţ־yĕhòwşǔ֖ʻa léʼmò֑r maḋẇʻa֩ náţa֨ţá̇h li̇֜y naẖàlá֗h gò̇wrá֤l ʼeẖád֙ wĕẖe֣bel ʼeẖá֔d waֽʼàni֣y ʻam־rá֔b ʻa֥d ʼàşěr־ʻad־kò֖̇h béֽ̇rĕka֥niy yĕhwáֽh׃