Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Numbers 10:24

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
24
וְעַ֨ל־צְבָ֔א מַטֵּ֖ה בְּנֵ֣י בִנְיָמִ֑ן אֲבִידָ֖ן בֶּן־גִּדְעֹונִֽי׃ ס

wĕʻa֨l־ẕĕbá֔ʼ maté֖̇h bĕ̇né֣y binĕyámi֑n ʼàbiydá֖n bėn־gi̇dĕʻòwniֽy׃ s