Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Numbers 10:6

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
6
וּתְקַעְתֶּ֤ם תְּרוּעָה֙ שֵׁנִ֔ית וְנָֽסְעוּ֙ הַֽמַּחֲנֹ֔ות הַחֹנִ֖ים תֵּימָ֑נָה תְּרוּעָ֥ה יִתְקְע֖וּ לְמַסְעֵיהֶֽם׃

ẇţĕqaʻĕţė֤m ţĕ̇rẇʻáh֙ şé̌ni֔yţ wĕnáֽsĕʻẇ֙ haֽmȧẖànò֔wţ haẖòni֖ym ţé̇ymá֑náh ţĕ̇rẇʻá֥h yiţĕqĕʻ֖ẇ lĕmasĕʻéyheֽm׃