Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Numbers 19:21

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
21
וְהָיְתָ֥ה לָּהֶ֖ם לְחֻקַּ֣ת עֹולָ֑ם וּמַזֵּ֤ה מֵֽי־הַנִּדָּה֙ יְכַבֵּ֣ס בְּגָדָ֔יו וְהַנֹּגֵ֨עַ֙ בְּמֵ֣י הַנִּדָּ֔ה יִטְמָ֖א עַד־הָעָֽרֶב׃

wĕháyĕţá֥h lá̇he֖m lĕẖuqȧ֣ţ ʻòwlá֑m ẇmazé֤̇h méֽy־hani̇dá̇h֙ yĕkabé֣̇s bĕ̇gádá֔yw wĕhanò̇gé֨ʻa֙ bĕ̇mé֣y hani̇dá̇֔h yitĕmá֖ʼ ʻad־háʻáֽreb׃