Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psalms 143:2

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
2
וְאַל־תָּבֹ֣וא בְ֭מִשְׁפָּט אֶת־עַבְדֶּ֑ךָ כִּ֤י לֹֽא־יִצְדַּ֖ק לְפָנֶ֣יךָ כָל־חָֽי׃

wĕʼal־ţá̇bò֣wʼ bĕ֭mişĕ̌pá̇t ʼeţ־ʻabĕdė֑ká ki֤̇y lòֽʼ־yiẕĕdȧ֖q lĕpáne֣yká kál־ẖáֽy׃