Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psalms 32:5

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
5
חַטָּאתִ֨י אֹודִ֪יעֲךָ֡ וַעֲוֹ֘נִ֤י לֹֽא־כִסִּ֗יתִי אָמַ֗רְתִּי אֹודֶ֤ה עֲלֵ֣י פְ֭שָׁעַי לַיהוָ֑ה וְאַתָּ֨ה נָ֘שָׂ֤אתָ עֲוֹ֖ן חַטָּאתִ֣י סֶֽלָה׃

ẖatá̇ʼţi֨y ʼòwdi֪yʻàká֡ waʻàwò֘ni֤y lòֽʼ־kisi̇֗yţiy ʼáma֗rĕţi̇y ʼòwde֤h ʻàlé֣y pĕ֭şá̌ʻay layhwá֑h wĕʼaţá̇֨h ná֘şá֤̂ʼţá ʻàwò֖n ẖatá̇ʼţi֣y seֽláh׃