Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Zephaniah 1:6

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
6
וְאֶת־הַנְּסֹוגִ֖ים מֵאַחֲרֵ֣י יְהוָ֑ה וַאֲשֶׁ֛ר לֹֽא־בִקְשׁ֥וּ אֶת־יְהוָ֖ה וְלֹ֥א דְרָשֻֽׁהוּ׃

wĕʼeţ־hanĕ̇sòwgi֖ym méʼaẖàré֣y yĕhwá֑h waʼàşě֛r lòֽʼ־biqĕş֥̌ẇ ʼeţ־yĕhwá֖h wĕlò֥ʼ dĕráşǔֽhẇ׃