Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Exode 31, 8

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
8
וְאֶת־הַשֻּׁלְחָן֙ וְאֶת־כֵּלָ֔יו וְאֶת־הַמְּנֹרָ֥ה הַטְּהֹרָ֖ה וְאֶת־כָּל־כֵּלֶ֑יהָ וְאֵ֖ת מִזְבַּ֥ח הַקְּטֹֽרֶת׃

wĕʼeţ־haşu̇̌lĕẖán֙ wĕʼeţ־ké̇lá֔yw wĕʼeţ־hamĕ̇nòrá֥h hatĕ̇hòrá֖h wĕʼeţ־ká̇l־ké̇le֑yhá wĕʼé֖ţ mizĕbȧ֥ẖ haqĕ̇tòֽreţ׃