Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 64, 10

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
10
בֵּ֧ית קָדְשֵׁ֣נוּ וְתִפְאַרְתֵּ֗נוּ אֲשֶׁ֤ר הִֽלְל֨וּךָ֙ אֲבֹתֵ֔ינוּ הָיָ֖ה לִשְׂרֵ֣פַת אֵ֑שׁ וְכָל־מַחֲמַדֵּ֖ינוּ הָיָ֥ה לְחָרְבָּֽה׃

bé֧̇yţ qádĕşé֣̌nẇ wĕţipĕʼarĕţé̇֗nẇ ʼàşě֤r hiֽlĕl֨ẇká֙ ʼàbòţé֔ynẇ háyá֖h lişĕ̂ré֣paţ ʼé֑ş̌ wĕkál־maẖàmadé֖̇ynẇ háyá֥h lĕẖárĕbáֽ̇h׃