Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 64, 7

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
7
וְעַתָּ֥ה יְהוָ֖ה אָבִ֣ינוּ אָ֑תָּה אֲנַ֤חְנוּ הַחֹ֨מֶר֙ וְאַתָּ֣ה יֹצְרֵ֔נוּ וּמַעֲשֵׂ֥ה יָדְךָ֖ כֻּלָּֽנוּ׃

wĕʻaţá֥̇h yĕhwá֖h ʼábi֣ynẇ ʼá֑ţá̇h ʼàna֤ẖĕnẇ haẖò֨mer֙ wĕʼaţá֣̇h yòẕĕré֔nẇ ẇmaʻàşé֥̂h yádĕká֖ ku̇láֽ̇nẇ׃