Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 64, 8

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
8
אַל־תִּקְצֹ֤ף יְהוָה֙ עַד־מְאֹ֔ד וְאַל־לָעַ֖ד תִּזְכֹּ֣ר עָוֹ֑ן הֵ֥ן הַבֶּט־נָ֖א עַמְּךָ֥ כֻלָּֽנוּ׃

ʼal־ţi̇qĕẕò֤p yĕhwáh֙ ʻad־mĕʼò֔d wĕʼal־láʻa֖d ţi̇zĕkò֣̇r ʻáwò֑n hé֥n habėt־ná֖ʼ ʻamĕ̇ká֥ kuláֽ̇nẇ׃