Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Job 26, 14

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
14
הֶן־אֵ֤לֶּה׀ קְצֹ֬ות דַּרְכֹּו וּמַה־שֵּׁ֣מֶץ דָּ֭בָר נִשְׁמַע־בֹּ֑ו וְרַ֥עַם גְּבוּרָתֹו מִ֣י יִתְבֹּונָֽן׃ ס

hen־ʼé֤lėh׀ qĕẕò֬wţ dȧrĕkò̇w ẇmah־şé֣̇̌meẕ dá֭̇bár nişĕ̌maʻ־bò֑̇w wĕra֥ʻam gĕ̇bẇráţòw mi֣y yiţĕbò̇wnáֽn׃ s