Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Job 26, 3

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
3
מַה־יָּ֭עַצְתָּ לְלֹ֣א חָכְמָ֑ה וְ֝תוּשִׁיָּ֗ה לָרֹ֥ב הֹודָֽעְתָּ׃

mah־yá֭̇ʻaẕĕţá̇ lĕlò֣ʼ ẖákĕmá֑h wĕ֝ţẇşǐyá̇֗h lárò֥b hòwdáֽʻĕţá̇׃