Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Lévitique 2, 2

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
2
וֶֽהֱבִיאָ֗הּ אֶל־בְּנֵ֣י אַהֲרֹן֮ הַכֹּהֲנִים֒ וְקָמַ֨ץ מִשָּׁ֜ם מְלֹ֣א קֻמְצֹ֗ו מִסָּלְתָּהּ֙ וּמִשַּׁמְנָ֔הּ עַ֖ל כָּל־לְבֹנָתָ֑הּ וְהִקְטִ֨יר הַכֹּהֵ֜ן אֶת־אַזְכָּרָתָהּ֙ הַמִּזְבֵּ֔חָה אִשֵּׁ֛ה רֵ֥יחַ נִיחֹ֖חַ לַיהוָֽה׃

weֽhèbiyʼá֗ḣ ʼel־bĕ̇né֣y ʼahàròn֮ hakò̇hàniym֒ wĕqáma֨ẕ mişá̇̌֜m mĕlò֣ʼ qumĕẕò֗w misá̇lĕţá̇ḣ֙ ẇmişȧ̌mĕná֔ḣ ʻa֖l ká̇l־lĕbònáţá֑ḣ wĕhiqĕti֨yr hakò̇hé֜n ʼeţ־ʼazĕká̇ráţáḣ֙ hami̇zĕbé̇֔ẖáh ʼişé֛̇̌h ré֥yẖa niyẖò֖ẖa layhwáֽh׃