Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Chronicles 15:11

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
11
וַיִּקְרָ֣א דָוִ֔יד לְצָדֹ֥וק וּלְאֶבְיָתָ֖ר הַכֹּֽהֲנִ֑ים וְלַלְוִיִּ֗ם לְאֽוּרִיאֵ֤ל עֲשָׂיָה֙ וְיֹואֵ֣ל שְׁמַֽעְיָ֔ה וֶאֱלִיאֵ֖ל וְעַמִּינָדָֽב׃

wayi̇qĕrá֣ʼ dáwi֔yd lĕẕádò֥wq ẇlĕʼebĕyáţá֖r hakòֽ̇hàni֑ym wĕlalĕwiyi̇֗m lĕʼֽẇriyʼé֤l ʻàşá̂yáh֙ wĕyòwʼé֣l şĕ̌maֽʻĕyá֔h weʼèliyʼé֖l wĕʻami̇ynádáֽb׃