Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Chronicles 15:13

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
13
כִּ֛י לְמַבָּרִ֥אשֹׁונָ֖ה לֹ֣א אַתֶּ֑ם פָּרַ֨ץ יְהוָ֤ה אֱלֹהֵ֨ינוּ֙ בָּ֔נוּ כִּי־לֹ֥א דְרַשְׁנֻ֖הוּ כַּמִּשְׁפָּֽט׃

ki֛̇y lĕmabá̇ri֥ʼşò̌wná֖h lò֣ʼ ʼaţė֑m pá̇ra֨ẕ yĕhwá֤h ʼèlòhé֨ynẇ֙ bá̇֔nẇ ki̇y־lò֥ʼ dĕraşĕ̌nu֖hẇ kȧmi̇şĕ̌páֽ̇t׃