Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Chronicles 26:11

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
11
חִלְקִיָּ֤הוּ הַשֵּׁנִי֙ טְבַלְיָ֣הוּ הַשְּׁלִשִׁ֔י זְכַרְיָ֖הוּ הָרְבִעִ֑י כָּל־בָּנִ֧ים וְאַחִ֛ים לְחֹסָ֖ה שְׁלֹשָׁ֥ה עָשָֽׂר׃

ẖilĕqiyá֤̇hẇ haşé̇̌niy֙ tĕbalĕyá֣hẇ haşĕ̇̌lişǐ֔y zĕkarĕyá֖hẇ hárĕbiʻi֑y ká̇l־bá̇ni֧ym wĕʼaẖi֛ym lĕẖòsá֖h şĕ̌lòşá֥̌h ʻáşáֽ̂r׃