Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chronicles 3:5

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
5
וְאֵ֣ת׀ הַבַּ֣יִת הַגָּדֹ֗ול חִפָּה֙ עֵ֣ץ בְּרֹושִׁ֔ים וַיְחַפֵּ֖הוּ זָהָ֣ב טֹ֑וב וַיַּ֧עַל עָלָ֛יו תִּמֹרִ֖ים וְשַׁרְשְׁרֹֽות׃

wĕʼé֣ţ׀ habȧ֣yiţ hagá̇dò֗wl ẖipá̇h֙ ʻé֣ẕ bĕ̇ròwşǐ֔ym wayĕẖapé֖̇hẇ záhá֣b tò֑wb wayȧ֧ʻal ʻálá֛yw ţi̇mòri֖ym wĕşǎrĕşĕ̌ròֽwţ׃