Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chronicles 3:9

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
9
וּמִשְׁקָ֛ל לְמִסְמְרֹ֥ות לִשְׁקָלִ֖ים חֲמִשִּׁ֣ים זָהָ֑ב וְהָעֲלִיֹּ֖ות חִפָּ֥ה זָהָֽב׃

ẇmişĕ̌qá֛l lĕmisĕmĕrò֥wţ lişĕ̌qáli֖ym ẖàmişi֣̇̌ym záhá֑b wĕháʻàliyò֖̇wţ ẖipá֥̇h záháֽb׃