Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Ezekiel 10:21

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
21
אַרְבָּעָ֨ה אַרְבָּעָ֤ה פָנִים֙ לְאֶחָ֔ד וְאַרְבַּ֥ע כְּנָפַ֖יִם לְאֶחָ֑ד וּדְמוּת֙ יְדֵ֣י אָדָ֔ם תַּ֖חַת כַּנְפֵיהֶֽם׃

ʼarĕbá̇ʻá֨h ʼarĕbá̇ʻá֤h pániym֙ lĕʼeẖá֔d wĕʼarĕbȧ֥ʻ kĕ̇nápa֖yim lĕʼeẖá֑d ẇdĕmẇţ֙ yĕdé֣y ʼádá֔m ţȧ֖ẖaţ kȧnĕpéyheֽm׃