Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 21:2

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
2
דְּרָשׁ־נָ֤א בַעֲדֵ֨נוּ֙ אֶת־יְהוָ֔ה כִּ֛י נְבוּכַדְרֶאצַּ֥ר מֶֽלֶךְ־בָּבֶ֖ל נִלְחָ֣ם עָלֵ֑ינוּ אוּלַי֩ יַעֲשֶׂ֨ה יְהוָ֤ה אֹותָ֨נוּ֙ כְּכָל־נִפְלְאֹתָ֔יו וְיַעֲלֶ֖ה מֵעָלֵֽינוּ׃ ס

dĕ̇ráş̌־ná֤ʼ baʻàdé֨nẇ֙ ʼeţ־yĕhwá֔h ki֛̇y nĕbẇkadĕreʼẕȧ֥r meֽlekĕ־bá̇be֖l nilĕẖá֣m ʻálé֑ynẇ ʼẇlay֩ yaʻàşê֨h yĕhwá֤h ʼòwţá֨nẇ֙ kĕ̇kál־nipĕlĕʼòţá֔yw wĕyaʻàle֖h méʻáléֽynẇ׃ s