Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 21:1

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
1
הַדָּבָ֛ר אֲשֶׁר־הָיָ֥ה אֶֽל־יִרְמְיָ֖הוּ מֵאֵ֣ת יְהוָ֑ה בִּשְׁלֹ֨חַ אֵלָ֜יו הַמֶּ֣לֶךְ צִדְקִיָּ֗הוּ אֶת־פַּשְׁחוּר֙ בֶּן־מַלְכִּיָּ֔ה וְאֶת־צְפַנְיָ֧ה בֶן־מַעֲשֵׂיָ֛ה הַכֹּהֵ֖ן לֵאמֹֽר׃

hadá̇bá֛r ʼàşěr־háyá֥h ʼeֽl־yirĕmĕyá֖hẇ méʼé֣ţ yĕhwá֑h bi̇şĕ̌lò֨ẖa ʼélá֜yw hamė֣lekĕ ẕidĕqiyá̇֗hẇ ʼeţ־pȧşĕ̌ẖẇr֙ bėn־malĕki̇yá̇֔h wĕʼeţ־ẕĕpanĕyá֧h ben־maʻàşé̂yá֛h hakò̇hé֖n léʼmòֽr׃