Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 21:5

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
5
וְנִלְחַמְתִּ֤י אֲנִי֙ אִתְּכֶ֔ם בְּיָ֥ד נְטוּיָ֖ה וּבִזְרֹ֣ועַ חֲזָקָ֑ה וּבְאַ֥ף וּבְחֵמָ֖ה וּבְקֶ֥צֶף גָּדֹֽול׃

wĕnilĕẖamĕţi֤̇y ʼàniy֙ ʼiţĕ̇ke֔m bĕ̇yá֥d nĕtẇyá֖h ẇbizĕrò֣wʻa ẖàzáqá֑h ẇbĕʼa֥p ẇbĕẖémá֖h ẇbĕqe֥ẕep gá̇dòֽwl׃