Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 35:9

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
9
וּלְבִלְתִּ֛י בְּנֹ֥ות בָּתִּ֖ים לְשִׁבְתֵּ֑נוּ וְכֶ֧רֶם וְשָׂדֶ֛ה וָזֶ֖רַע לֹ֥א יִֽהְיֶה־לָּֽנוּ׃

ẇlĕbilĕţi֛̇y bĕ̇nò֥wţ bá̇ţi֖̇ym lĕşǐbĕţé֑̇nẇ wĕke֧rem wĕşá̂de֛h wáze֖raʻ lò֥ʼ yiֽhĕyeh־láֽ̇nẇ׃