Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Song of Solomon 3:11

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
11
צְאֶ֧ינָה׀ וּֽרְאֶ֛ינָה בְּנֹ֥ות צִיֹּ֖ון בַּמֶּ֣לֶךְ שְׁלֹמֹ֑ה בָּעֲטָרָ֗ה שֶׁעִטְּרָה־לֹּ֤ו אִמֹּו֙ בְּיֹ֣ום חֲתֻנָּתֹ֔ו וּבְיֹ֖ום שִׂמְחַ֥ת לִבֹּֽו׃ ס

ẕĕʼe֧ynáh׀ ẇֽrĕʼe֛ynáh bĕ̇nò֥wţ ẕiyò֖̇wn bȧmė֣lekĕ şĕ̌lòmò֑h bá̇ʻàtárá֗h şěʻitĕ̇ráh־lò֤̇w ʼimò̇w֙ bĕ̇yò֣wm ẖàţuná̇ţò֔w ẇbĕyò֖wm şîmĕẖa֥ţ libòֽ̇w׃ s