Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Corinthians 4:13

New Testament
Chapter
Verses
13
δυσφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα, ἕως ἄρτι.

dysphēmoúmenoi parakaloûmen: hōs perikathármata toû kósmou egenḗthēmen, pántōn perípsēma, héōs árti.