Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jérémie 41, 15

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
15
וְיִשְׁמָעֵ֣אל בֶּן־נְתַנְיָ֗ה נִמְלַט֙ בִּשְׁמֹנָ֣ה אֲנָשִׁ֔ים מִפְּנֵ֖י יֹֽוחָנָ֑ן וַיֵּ֖לֶךְ אֶל־בְּנֵ֥י עַמֹּֽון׃ ס

wĕyişĕ̌máʻé֣ʼl bėn־nĕţanĕyá֗h nimĕlat֙ bi̇şĕ̌mòná֣h ʼànáşǐ֔ym mipĕ̇né֖y yòֽwẖáná֑n wayé֖̇lekĕ ʼel־bĕ̇né֥y ʻamòֽ̇wn׃ s