Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Lévitique 6, 3

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
3
וְלָבַ֨שׁ הַכֹּהֵ֜ן מִדֹּ֣ו בַ֗ד וּמִֽכְנְסֵי־בַד֮ יִלְבַּ֣שׁ עַל־בְּשָׂרֹו֒ וְהֵרִ֣ים אֶת־הַדֶּ֗שֶׁן אֲשֶׁ֨ר תֹּאכַ֥ל הָאֵ֛שׁ אֶת־הָעֹלָ֖ה עַל־הַמִּזְבֵּ֑חַ וְשָׂמֹ֕ו אֵ֖צֶל הַמִּזְבֵּֽחַ׃

wĕlába֨ş̌ hakò̇hé֜n midò֣̇w ba֗d ẇmiֽkĕnĕséy־bad֮ yilĕbȧ֣ş̌ ʻal־bĕ̇şá̂ròw֒ wĕhéri֣ym ʼeţ־hadė֗şěn ʼàşě֨r ţò̇ʼka֥l háʼé֛ş̌ ʼeţ־háʻòlá֖h ʻal־hami̇zĕbé֑̇ẖa wĕşá̂mò֕w ʼé֖ẕel hami̇zĕbéֽ̇ẖa׃