Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Lévitique 6, 7

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
7
וְזֹ֥את תֹּורַ֖ת הַמִּנְחָ֑ה הַקְרֵ֨ב אֹתָ֤הּ בְּנֵֽי־אַהֲרֹן֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה אֶל־פְּנֵ֖י הַמִּזְבֵּֽחַ׃

wĕzò֥ʼţ ţò̇wra֖ţ hami̇nĕẖá֑h haqĕré֨b ʼòţá֤ḣ bĕ̇néֽy־ʼahàròn֙ lipĕné֣y yĕhwá֔h ʼel־pĕ̇né֖y hami̇zĕbéֽ̇ẖa׃