Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Kings 10:1

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
1
וּמַֽלְכַּת־שְׁבָ֗א שֹׁמַ֛עַת אֶת־שֵׁ֥מַע שְׁלֹמֹ֖ה לְשֵׁ֣ם יְהוָ֑ה וַתָּבֹ֥א לְנַסֹּתֹ֖ו בְּחִידֹֽות׃

ẇmaֽlĕkȧţ־şĕ̌bá֗ʼ şò̌ma֛ʻaţ ʼeţ־şé֥̌maʻ şĕ̌lòmò֖h lĕşé֣̌m yĕhwá֑h waţá̇bò֥ʼ lĕnasò̇ţò֖w bĕ̇ẖiydòֽwţ׃