Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Kings 10:28

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
28
וּמֹוצָ֧א הַסּוּסִ֛ים אֲשֶׁ֥ר לִשְׁלֹמֹ֖ה מִמִּצְרָ֑יִם וּמִקְוֵ֕ה סֹחֲרֵ֣י הַמֶּ֔לֶךְ יִקְח֥וּ מִקְוֵ֖ה בִּמְחִֽיר׃

ẇmòwẕá֧ʼ haṡẇsi֛ym ʼàşě֥r lişĕ̌lòmò֖h mimi̇ẕĕrá֑yim ẇmiqĕwé֕h sòẖàré֣y hamė֔lekĕ yiqĕẖ֥ẇ miqĕwé֖h bi̇mĕẖiֽyr׃