Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Kings 10:29

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
29
וַֽ֠תַּעֲלֶה וַתֵּצֵ֨א מֶרְכָּבָ֤ה מִמִּצְרַ֨יִם֙ בְּשֵׁ֣שׁ מֵאֹ֣ות כֶּ֔סֶף וְס֖וּס בַּחֲמִשִּׁ֣ים וּמֵאָ֑ה וְ֠כֵן לְכָל־מַלְכֵ֧י הַחִתִּ֛ים וּלְמַלְכֵ֥י אֲרָ֖ם בְּיָדָ֥ם יֹצִֽאוּ׃ פ

waֽ֠ţȧʻàleh waţé̇ẕé֨ʼ merĕká̇bá֤h mimi̇ẕĕra֨yim֙ bĕ̇şé֣̌ş̌ méʼò֣wţ kė֔sep wĕs֖ẇs bȧẖàmişi֣̇̌ym ẇméʼá֑h wĕ֠kén lĕkál־malĕké֧y haẖiţi֛̇ym ẇlĕmalĕké֥y ʼàrá֖m bĕ̇yádá֥m yòẕiֽʼẇ׃ p